Ana Sayfa » Konusuna Göre Hadisler: mehdi kimdir

Konusuna Göre Hadisler: mehdi kimdir

İnsanlar, Hz. Mehdi (as)’a Kendi Arzularıyla Karşı Çıkacaklardır

insanlar-hz-mehdi-karsi

Ibni Ukda’dan, Muhammed bin Mufezzel’den, Muhammed bin Abdullah bin Zureyre’den, Muhammed bin Mervan’dan, Fuzeyl bin Yaşar’dan rivayet ettiler, İmam Cafer-i Sâdık (a.s.) dedi ki: “Kaim’imiz zuhur ettiğinde, o (Hz. Mehdi a.s) Peygamber (s.a.v)’in İslam öncesi dönemde cahiliyenin yaptığı kötülükten çok daha fazlasına ve şiddetlisine maruz kalacak.” Dedim ki: “Bu nasıl olur?” Şöyle dedi: “Peygamberimiz (s.a.v) insanlara geldiğinde onlar taşa ve ...

Daha Fazlasını Oku...

Hz. Mehdi (as), Hakkı Sözleriyle Gerçekleştirir

mehdinin-sozleri

“Yoksa onlar: “Allah’a karşı yalan düzüp-uydurdu”mu diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah, batılı yok edip-ortadan kaldırır ve Kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir.” [Şura Suresi, 24] Tefsirü’l-Kummî eserinden: Babam; İbn Ebû Necrân aracılığıyla Muhammed b. Müslim’den rivayet etti: Ebû Cafer [Muhammed Bakır aleyhisselâm] buyurdu ki: Ayette geçen [Şura Suresi, ...

Daha Fazlasını Oku...

Hz. Mehdi (as), Dünyanın Kendisi İçin Döneceği Kişidir

mehdinin-etrafinda-dunya-doner

“O (Mehdi), kendisi için dünyanın yuvarlanacağı ve her zorlu işin kendisi için kolaylaştırıldığı kişidir. Bedir’in üç yüz on üç mücahitine eşit olan şakirtleri dünyanın uzak yerlerinden gelip onun çevresinde toplanır. Bununla ilgili ayette Allah, “Nerede olursanız Allah sizi bir araya getirecektir; şüphesiz Allah’ın gücü her şeye yeter.” der. Dünyada bu sayıda kişi onun (Mehdi) için bir araya geldiğinde, hükmü ortaya ...

Daha Fazlasını Oku...

Hz. Mehdi (as)’ın Hiç Kimseye Biati Bulunmayacaktır

mehdinin-kimsede-biati-olmaz

İ’lâmü’l-Virâ’da Henân b. Sedîr, onun babası, dedesi ve Ebû Said Akîsâ aracılığıyla rivayet edilir: Hasan b. Ali [salavatullahi aleyhi] buyurdu ki: “Kendi zamanının zorbasına (deccalına) biat etmek bizden ancak el-Kâim [Mehdi’nin] boynuna düşmeyecek ve Ruhullah İsa b. Meryem onun arkasında namaz kılacaktır.” (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.14, s.349)

Daha Fazlasını Oku...

Mülayimlik, Hazreti Mehdi (as)’ın Karakter Özelliğidir

mulayim-mehdinin-sifatidir

… Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: “İmam Mehdi Allah’ın yarattığı varlıklar arasındaki emin temsilcisidir. Allah’ın kullarına sunduğu Hüccetidir. Allah’ın arzında O’nun halifesidir. Allah’a çağıran bir davetçidir. Allah’ın koyduğu haramların savunucusudur. İmam Mehdi, insanları günahlardan temizler, ayıplardan arındırır. İlim özelliğiyle belirginleşmiş, mülayimlik onun [Mehdİ’nin] karakter özelliğidir.” (İman ve Küfür Kitabı / Usul-u Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1, ...

Daha Fazlasını Oku...

Hz. Mehdi (as)’ın Çıkışı, İnsanların Ümitsiz Olduğu Bir Zamanda Gerçekleşecektir

umitsiz-oldugu-bir-zaman

İkmaluddin: Şeyh Sadık (r.a.) babasından, Ali’den, babası Muhammed bin Fadıl’dan, babası Mansur bin Saykal’dan nakletti, İmam Cafer Sadık (a.s.) dedi ki: “Onun (Mehdi’nin) çıkışı ancak sizin umudunuzu kaybettiğiniz ve ümitsiz olduğunuz zaman gerçekleşecektir. Hayır, Allah’a yemin ederim, siz birbirinizden ayrı düşene kadar. Hayır, Allah’a yemin ederim, siz çok ağır denemelerden geçene kadar. Hayır, Allah’a yemin ederim, bedbahtlar bedbaht olana, kısmetliler ...

Daha Fazlasını Oku...