Ana Sayfa » Konusuna Göre Hadisler: mehdi geldi mi

Konusuna Göre Hadisler: mehdi geldi mi

Hz. Mehdi (as)’ın Zuhur Zamanı Ansızın Gelecektir

mehdinin-aniden-zuhuru

Kenzu Câmii’l-Fevâidi ve Te’vîli’l-Âyâti’z-Zâhirati eserinden: Muhammed b. Abbas; Ali b. Abdullah b. Esed, İbrahim b. Muhammed, İsmail b. Beşşâr, Ali b. Cafer Hadremî aracılığıyla Zürâre’den rivayet eder: Ebû Cafer [Muhammed Bakır aleyhisselâm]’a izzet ve celal sahibi Allah’ın, “Onlar kıyam(et) gününün kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar?” [Zuhruf Suresi, 66] ayetinin anlamını sordum. Buyurdu ki: “Kastedilen şey el-Kâim’in [Mehdi’nin] ...

Daha Fazlasını Oku...

Kaim Mehdi (as)’ın Günü, Allah’ın Günlerinden Bir Gündür

mehdinin-gunleri

Tefsir el-Kumi: “Andolsun Musa’yı: “Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah’ın günlerini hatırlat” diye ayetlerimizle göndermiştik.” (İbrahim Suresi, 5) Dedi ki: “Allah’ın günleri üçtür: Kaim’in Günü -ki Allah’ın huzuru üzerinde olsun, Ölüm Günü ve Kıyamet Günü.” (Gaybet Kitabı, Allame Muhammed Bâkır el-Meclisi, Sayfa 86)

Daha Fazlasını Oku...

Hz. Mehdi (as)’ın Çıkışı, İnsanların Ümitsiz Olduğu Bir Zamanda Gerçekleşecektir

umitsiz-oldugu-bir-zaman

İkmaluddin: Şeyh Sadık (r.a.) babasından, Ali’den, babası Muhammed bin Fadıl’dan, babası Mansur bin Saykal’dan nakletti, İmam Cafer Sadık (a.s.) dedi ki: “Onun (Mehdi’nin) çıkışı ancak sizin umudunuzu kaybettiğiniz ve ümitsiz olduğunuz zaman gerçekleşecektir. Hayır, Allah’a yemin ederim, siz birbirinizden ayrı düşene kadar. Hayır, Allah’a yemin ederim, siz çok ağır denemelerden geçene kadar. Hayır, Allah’a yemin ederim, bedbahtlar bedbaht olana, kısmetliler ...

Daha Fazlasını Oku...