Ana Sayfa » Konusuna Göre Hadisler: mehdi geldi mi 2013

Konusuna Göre Hadisler: mehdi geldi mi 2013

İnsanların Çoğunluğunun Zuhuru Reddettiği Zaman Hz. Mehdi (as) Zuhur Eder

zuhurun-reddi

Ahmed  bin Muhammed  Ayadi’den olan silsilesinden, doğrudan Ebu Basir’den, İmam Caferi Sadık (a.s)’dan onun şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Kaim, insanların çoğunluğunun onun varlığını reddettiği bir sırada zuhur edecektir. Böylece o genç bir adam görünümünde çıkacaktır ve sadece Yüce Allah’ın kendilerinden Zer Aleminde (yaratılıştaki ilk nokta) söz aldıkları ona olan inançlarını muhafaza edeceklerdir.” Ve onun silsilesi aracılığıyla, Samaa’dan, İmam Cafer-i Sadık ...

Daha Fazlasını Oku...

Hz. Mehdi (as)’ın Zuhur Zamanı Ansızın Gelecektir

mehdinin-aniden-zuhuru

Kenzu Câmii’l-Fevâidi ve Te’vîli’l-Âyâti’z-Zâhirati eserinden: Muhammed b. Abbas; Ali b. Abdullah b. Esed, İbrahim b. Muhammed, İsmail b. Beşşâr, Ali b. Cafer Hadremî aracılığıyla Zürâre’den rivayet eder: Ebû Cafer [Muhammed Bakır aleyhisselâm]’a izzet ve celal sahibi Allah’ın, “Onlar kıyam(et) gününün kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar?” [Zuhruf Suresi, 66] ayetinin anlamını sordum. Buyurdu ki: “Kastedilen şey el-Kâim’in [Mehdi’nin] ...

Daha Fazlasını Oku...