Ana Sayfa » Hz. Mehdi Özel -1 » HZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHURU VE TANINMASI (Sayfa 2)

HZ. MEHDİ (AS)’IN ZUHURU VE TANINMASI

Hazreti Mehdi (as)’ın Zuhuru Aniden Olacaktır

mehdinin-zuhuru-aniden-olur

Kumait’ten: “İmam Bakır’a gidip sordum: “Kaim Muhammed Mehdi ne zaman zuhur edecek?” Şöyle cevap verdi: “Aynı soru Allah’ın elçisinin önünde de sorulmuştu ve o şöyle demişti”: “Onun (Mehdi’nin) çıkışı aniden olan yeniden diriliş anına benzer.” (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)

Daha Fazlasını Oku...

İnsanlar Hz. Mehdi (as)’ın Zuhurundan Önce de Ondan Faydalanacaklardır

mehdinin-zuhurundan-once

Hz. Resulullah (s.a.v), “Zuhurundan önceki dönemde (gaybet döneminde) Mehdi’nin varlığının ne gibi bir faydası olacaktır?” şeklinde sorulan bir soruya şöyle cevap verdiler:
“Beni peygamber olarak gönderen Allah’a and olsun ki insanlar, gaybet döneminde, bulutların arkasında kalan Güneş’ten faydalandıkları gibi ondan (Mehdi’den) faydalanırlar.” (Bihar’ul- Envar, c.52, s.93)

Daha Fazlasını Oku...

Hazreti Mehdi (as)’ın Zuhurunu Beklemek ve İstemek En Büyük İbadettir

mehdinin-zuhurunu-istemek

Emir’ul- Muminin Ali (a.s), Resulullah (s.a.v)’den şöyle nakleder: “İbadetlerin en üstünü Mehdi’nin zuhurunu beklemektir.” (İttihad-ı İslam en büyük farz vazifedir ve Mehdi (as) da buna vesile olacağı için üstün bir ibadet olmuş olur.) (Yenabi’ul- Mevedde, s.493. el-Mehdi, s.201)

Daha Fazlasını Oku...

Hazreti Mehdi (as)’ın Zuhuru Mutlak Bir Kaderdir

zuhuru-kaderdedir

Muhammed b. Cumhur ve es-Sükûnî’den rivayet edilir: Ebû Cafer [Muhammed Bakır aleyhisselâm] şöyle buyurdu: “Mutlak bir kadere göre, ahir zamanda Süfyânî ve onun ashabının ortaya çıkmasıyla Yusuf’un yılları kadar yıl azap, iftira, rezillik ve insanların hayvan şekline girmesi gerçekleşecektir. Bu sırada el-Kâim [Mehdi] Mekke’de* zuhur edecek ve bu ümmetin Mehdî’si olacaktır.” *Mekke, şehir anlamındadır. Başka bir hadiste Peygamberimiz (sav)’e hangi ...

Daha Fazlasını Oku...

Hz. Mehdi (as)’ın Çıkışı, İnsanların Ümitsiz Olduğu Bir Zamanda Gerçekleşecektir

umitsiz-oldugu-bir-zaman

İkmaluddin: Şeyh Sadık (r.a.) babasından, Ali’den, babası Muhammed bin Fadıl’dan, babası Mansur bin Saykal’dan nakletti, İmam Cafer Sadık (a.s.) dedi ki: “Onun (Mehdi’nin) çıkışı ancak sizin umudunuzu kaybettiğiniz ve ümitsiz olduğunuz zaman gerçekleşecektir. Hayır, Allah’a yemin ederim, siz birbirinizden ayrı düşene kadar. Hayır, Allah’a yemin ederim, siz çok ağır denemelerden geçene kadar. Hayır, Allah’a yemin ederim, bedbahtlar bedbaht olana, kısmetliler ...

Daha Fazlasını Oku...

Hz. Mehdi’nin Zuhurundan Önce Sabırlı Olmak Önemlidir

zuhurdan-once-sabirli-olmanin-onemi

Kurbul Esnad: (Yukarıdaki) Aynı hadisi nakleden silsileden Bazanti’nin İmam Ali Rıza (a.s.)’a şöyle söylediği nakledildi:  “Ferec (olan Mehdi) öncesinde sabır ve hazırlık yaparak beklemek en iyisidir. Allah’ın sadık kulu (sav)’in sözünü işitmediniz mi?”  “…Siz gözetleyip durun, ben de sizinle birlikte gözetleyeceğim.” (Hud Suresi, 93)  “…Öyleyse bekleyedurun; şüphesiz, ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim.” (Araf Suresi, 71) (Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır ...

Daha Fazlasını Oku...

Zorba İktidarlar Devrildiğinde Hz. Mehdi (as) Zuhur Eder

zorba-iktidarlarin-devrilmesi

Gaybet Tusi: Fadıl bin Şazan, Ömer bin Aslam Bajali’den, Muhammad bin Sinan’dan, Ebul Jarud’dan, Muhammed bin Başar Hamadani’den, Muhammad bin Hanefiye’den şöyle bir hadis nakletmiştir: “ ‘Beni şu’ -veya- ‘bu’ yönetimi belirli bir zaman devam edecektir. Barış ve güvenliğe ulaştıklarında, krallıklarının hiçbir zaman yıkılmayacağını düşünecekler. Bu sırada ilahi bir emir gelecek ve hiçbir kral iktidarda kalamayacak. Yüce Allah şöyle bildirir: ...

Daha Fazlasını Oku...

Hazreti Mehdi (as)’ı İmtihandan Geçenler Tanıyabilecektir

hazreti-mehdiyi-imtihandan-gecenler-tanir

Gaybet Numani: Ahmed bin İdris’ten, İbni Kuteybe’den, İbni Şazen’den, Ahmed bin Ebu Bazanti’den nakledilmiştir: İmam Musa Kazım (a.s.) dedi ki: “Allah’ın adıyla, sizin istekle beklediğiniz (Mehdi), siz ayırt edilene ve denemeden geçene kadar gelmeyecektir : “Yoksa siz, içinizden cihad edenleri ve Allah’tan ve Resûlü’nden ve mü’minlerden başka sır-dostu edinmeyenleri Allah ‘bilip (ortaya) çıkarmadan’ bırakılıvereceğinizi mi sandınız?…” (Tevbe Suresi, 16) (Beklenen ...

Daha Fazlasını Oku...

Hz. Mehdi (as) ile İlgili Kuran’a Uygun Haberlerin Kabul Etmek Gerekir

hazreti-mehdi-hakkindaki-hadislerin-kabulu

Ameli Tusi: Şeyh Müfid’den, İbni Kuluveyh’den, Kuleyni’den, Ali’den, babasından, Yaktini’den, Yunus’tan, Emr bin Şimr’den, Cabir’den nakledilmiştir: “Kaim (Mehdi’nin) çıkışı için beklemelisiniz ve eğer Kuran’a uygun haberlerimizin bir kısmına rastlarsanız onları kabul etmek zorundasınız. Eğer tavsiyelerimize uygun hareket etmeye devam ederseniz, Kaim  (Mehdi)  çıkışı öncesinde ölürseniz şehit sayılırsınız.” (Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt ...

Daha Fazlasını Oku...

Bakara Suresi’nin 3. Ayetinde Hz. Mehdi (as)’ın Çıkışına İnananlara İşaret Edilmektedir

bakara

İkmaluddin: Şeyh Sadık (r.a.), İbni Mütevekkil’den, Muhammed Attar’dan, İbni İsa’dan, Ömer bin Abdül Aziz’den, bir kişiden daha fazla Davud bin Kesir’den, İmam Cafer Sadık (a.s.)’dan nakletmiştir: “Onlar gaybe inanırlar…” (Bakara Suresi, 3) Ayetin yorumu ile ilgili şöyle söyledi: “Bu, Kaim (Mehdi’nin) çıkışının doğru olduğuna inananlar ile ilgilidir.” (Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt ...

Daha Fazlasını Oku...